Bảo Hiểm

Các giai đoạn của phương thức thanh toán bảo hiểm y tế bắt buộc

Giai đoạn từ 19/12/1998 đến 1/7/2005: Phương thức thanh toán trong giai đoạn này được quy định lại theo thông tưsố 17/1998/TT-BYT ngày 19/12/1998. Bản chất phương thức thanh toán trong giai đoạn này là: Khu vực ngoại trú: thanh toán theo phí dịch vụ, có trần thanh toán bằng 45% quỹ khám chữa bệnh…

Khả năng bền vững tài chính của bảo hiểm

Khả năng bền vững tài chính của bảo hiểm

Những yếu tố nguy cơ như lựa chọn bất lợi, mức phí thấp, giải pháp kiểm soát chi phí y tế chưa hiệu quả vv đang dẫn tới sự mất cân đối tài chính của quỹ BHYT bắt buộc, đặc biệt là quỹ BHYT tự nguyện; Thiết kế chính sách hiện hành bộc lộ một…

Luật bảo hiểm tiền gửi

Kinh nghiệm về xử lý khủng hoảng tài chính ngân hàng tại Mỹ vừa qua, vai trò của NHTW là hết sức quan trọng. Cục Dự trữ Liên bang của Mỹ (Federal Reserve System – FED), ngoài việc thể hiện mình là người cho vay cuối cùng ” (lender of last resort – LOLR) cho…

Quyền lợi của bảo hiểm y tế tự nguyện

BHYT tự nguyện cho học sinh, sinh viên: Năm 1994, thông tưliên bộ số 14/TT-LB (Giáo dục đào tạo và Y tế) hướng dẫn thực hiện BHYT học sinh đã quy định quyền lợi của học sinh tham gia BHYT, bao gồm một số nội dung chăm sóc sức khỏe ban đầu tại y tế…

Thực hiện chính sách bảo hiểm y tế

Từ kết quả nghiên cứu, đánh giá hiện trạng thực hiện chính sách BHYT, diện bao phủ, tình hình sử dụng và cung ứng dịch vụ khám chữa bệnh BHYT, khả năng cân đối quỹ BHYT theo các quy định pháp lý hiện hành và dự báo tình hình phát triển kinh tế – xã…

Mở hộp Vivo Y15
About Us

Trang thông tin và trao đổi kiến thức công nghệ hiện đại. Các thông tin công nghệ được cập nhật và truyền tải đến đọc giả một cách nhanh chóng.