Marketing

Khái niệm về marketing quốc tế

Khái niệm về marketing quốc tế

  Với sự phát triển vũ bão của khoa học công nghệ cùng xu thế toàn cầu hoá làm cho sự ngăn cách giữa các quốc gia ngày càng nhỏ lại, marketing không chỉ dừng lại trong phạm vi một quốc gia mà đã được mở rộng thành marketing giữa nhiều quốc gia. Cùng với…

Định vị marketing

Đó là những lý thuyết của Marketing về định vị thế còn dưới góc độ thu hút FDI, định vị được hiểu như thế nào? Định vị là điều mà chính phủ hay các địa phương của Việt Nam nói với các nhà đầu tư. Marketing định vị giúp cho chúng ta xây dựng hình…

Sản phẩm marketing

Theo tiếp cận của Marketing thì sản phẩm chính là môi trường đầu tư, bởi vì môi trường đầu tư thoả mãn một nhu cầu nào đó của các nhà đầu tư thì các nhà đầu tư mới đem tiền của mình vào một quốc gia đó nhằm sử dụng môi trường đầu tư đó…

Lựa chọn thị trường mục tiêu marketing

  Lựa chọn thị trường là một trong những nội dung quan trong nhất của lý thuyết Marketing và là một khâu không thể thiếu trong tiến trình hoạch định chiến lược Marketing. Các chuyên ra Marketing đã cho rằng, cốt lõi của Marketing hiện đại là phân đoạn thị trường, lựa chọn thị trường…

Chiến lược marketing tìm sản phẩm

Với đặc điểm kinh doanh của công ty dó là một trung gian trong quá trình đưa sản phẩm từ nhà sản xuất tới người tiêu dùng. Do vậy sản phẩm của công ty là không cố định và luôn biến đổi theo thị trường. Trong quá trình tìm kiếm sản phẩm của công ty…

Chính sách sản phẩm marketing

  Một sản phẩm một cách chính xác và đầy đủ có ảnh hưởng đến khả năng bán hàng cũng như khai thác cơ hội kinh doanh của doanh nghiệp và đặc biệt là trong triển khai hệ thống marketing hỗn hợp. Sản phẩm mới và định hướng phát triển: Kinh doanh trong cơ chế…

Marketing – mix

Đây là bước mà chúng ta cần đặt ra chiến lược, nhóm giải pháp cho các biến số Marketing trong thu hút FDI, đó là: sản phẩm, định vị, phân loại và xây dựng khách hàng mục tiêu, phạm vi phân phối và truyền thông Marketing. Chiến lược về sản phẩm được nêu rõ trong…

1 2
Mở hộp Vivo Y15
About Us

Trang thông tin và trao đổi kiến thức công nghệ hiện đại. Các thông tin công nghệ được cập nhật và truyền tải đến đọc giả một cách nhanh chóng.