Định vị marketing

Đó là những lý thuyết của Marketing về định vị thế còn dưới góc độ thu hút FDI, định vị được hiểu như thế nào? Định vị là điều mà chính phủ hay các địa phương của Việt Nam nói với các nhà đầu tư. Marketing định vị giúp cho chúng ta xây dựng hình ảnh về môi trường đầu tư bao gồm việc môi trường đầu tư này đáp ứng loại nhu cầu nào của các nhà đầu tư, cũng như những lợi ích mà nó đem lại. Để việc định vị là đạt hiệu quả tốt nhất, chính phủ cần tìm hiểu những đánh giá của nhà đầu tư nước ngoài về môi trường đầu tư của Việt Nam. Chính phủ cần chủ động phân tích điểm mạnh và điểm yếu của nước ta so với các quốc gia khác từ đó có một chiến lược chủ động khắc phục những điểm yếu, tập trung khai thác điểm mạnh nhằm quyết định một con đường thực tế cải thiện hình ảnh môi trường đầu tư của Việt Nam trong suy nghĩ của các nhà đầu tư nước ngoài. Thực tế hiện nay trong suy nghĩ các nhà đầu tư nước ngoài Việt Nam được đánh giá cao với những lợi thế cơ bản là: Thứ nhất, Việt Nam là một đất nước ổn định và thanh bình – điều này rất quan trọng đối với các nhà đầu tư nước ngoài. Thứ hai, nền kinh tế Việt Nam tiếp tục tăng trưởng cao và thu nhập của người dân tăng lên, có nghĩa là nhu cầu nội địa tăng theo. Thứ ba, cộng đồng quốc tế ngày càng tin tưởng vào những nỗ lực và quyết tâm hội nhập kinh tế thế giới của Việt Nam. Và triển vọng gia nhập WTO dường như không còn xa nữa. Đây chính là thông điệp có tác dụng quảng bá hữu hiệu cho thu hút FDI của Việt Nam trong thời gian tới. Tuy nhiên, ngoài những lợi thế thì Việt Nam cung có những điểm hạn chế, trong con mắt các nhà đầu tư như hệ thống pháp luật của nước ta chưa thống nhất, còn hay thay đổi, cơ sở hạ tầng còn nhiều hạn chế nhiều nơi còn chưa đáp ứng được yêu cầu của các nhà đầu tư… Từ những ưu thế và hạn chế trên, chính phủ Việt Nam cần quyết định một con đường định vị phù hợp để cải thiện suy nghĩ của các nhà đầu tư về Việt Nam. Cần lứu ý rằng các quyết định về định vị cần phải phù hợp với hoàn cảnh thực tại của Việt Nam, một định vị phù hợp có ý nghĩa quan trọng hơn một định vị cao.

« Previous Post
Mở hộp Vivo Y15
About Us

Trang thông tin và trao đổi kiến thức công nghệ hiện đại. Các thông tin công nghệ được cập nhật và truyền tải đến đọc giả một cách nhanh chóng.