Sản phẩm marketing

Theo tiếp cận của Marketing thì sản phẩm chính là môi trường đầu tư, bởi vì môi trường đầu tư thoả mãn một nhu cầu nào đó của các nhà đầu tư thì các nhà đầu tư mới đem tiền của mình vào một quốc gia đó nhằm sử dụng môi trường đầu tư đó để sản xuất kinh doanh. Việt Nam đang tích cực chủ động đổi mới và hoàn thiện môi trường đầu tư theo tiêu chí do Ngân hàng thế giới đưa ra (trong thông điệp Báo cáo phát triển thế giới 2005), đó là: tạo ra môi trường đầu tư tốt hơn cho tất cả mọi người. Tức là mang lại lợi ích cho toàn thể xã hội chứ không chỉ cho riêng doanh nghiệp. Chính phủ Việt Nam hiểu rằng để làm được điều này không chỉ đòi hỏi phải giữ vững ổn định chính trị, kinh tế, an toàn xã hội, mà còn phải nâng cao chất lượng nguồn lực, khắc phục những yếu kém về cơ sở hạ tầng, xoá bỏ các rào cản về đầu tư, đặc biệt là phải hoàn thiện hệ thống pháp luật và chính sách thu hút đầu tư, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hoạt động. Do đó, Chính phủ cũng như các địa phương đang thực hiện nhiều biện pháp marketing và đã thu hút được nhiều chuyển biến rất tích cực cũng như vẫn còn nhiều hạn chế trong quá trình thực hiện. Việc đánh giá được thực hiện trong từng nhận định cụ thể sau: Hệ thống pháp luật, chính sách đang dần được cải thiện; Thủ tục hành chính còn nhiều bất cập; Nguồn lao động dồi dào nhưng vẫn còn thiếu các lao động tay nghề cao; Cơ sở hạ tầng đã cải thiện rất nhiều nhưng nhìn chung vẫn không đáp ứng được yêu cầu; Ngành công nghiệp phụ trợ ở Việt Nam còn kém phát triển.

 

Mở hộp Vivo Y15
About Us

Trang thông tin và trao đổi kiến thức công nghệ hiện đại. Các thông tin công nghệ được cập nhật và truyền tải đến đọc giả một cách nhanh chóng.